Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü

UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr.Gör. Feruz KILINÇ

Bölüm Başkan

 

 

 

SERAMİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Öğr. Gör. Feruz KILINÇ

Anabilim Dalı Başkanı V.

Öğr.Gör.H.Berna (İSTİFOĞLU) ORHON

Öğretim Görevlisi

Arş.Gör.Sevinç KÖSEOĞLU

Araştırma Görevlisi

 

GRAFİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Öğr.Gör. Feruz KILINÇ

Anabilim Dalı Başkanı

Arş.Gör.Dr.Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN

Araştırma Görevlisi

 

 

 

MESLEKİ RESİM EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

Öğr.Gör. Feruz KILINÇ

Anabilim Dalı Başkanı

Arş.Gör.Dr.Asuman AYPEK ARSLAN

Araştırma Görevlisi

Arş.Gör.Banu YÜCEL

Araştırma Görevlisi